AKHIL BHARTIYA
GANDHARVA MAHAVIDYALAYA MANDAL

Late Ghanshamji Maharaj Smruti Sangeet Samaroh – 12 Feb.2017

  • Deep Prajwalan - Ghanshamji Maharaj Smruti Sangeet Samaroh
  • From Left- Mrs.Watve, Mr.Vibhute,Mr. Bhandare & Mr & Mrs.Gadgil
  • Mr. Abhijit Apastambh
  • Mr. Abhijit Apastambh (Vocalist)
  • Mr.Abhijit Apastambh & Mr.Prabhakar Bhandare [ President-ABGMV Mandal]

© 2018 Copyright. AKHIL BHARTIYA GANDHARVA MAHAVIDYALAYA MANDAL

Developed by / ANAYA INFOTECH